Skip to content

Offline illegaal? Dan moet het ook online illegaal zijn

Datum evenement: 15/10/2020

Downloadopties

Nu we een steeds groter deel van ons leven online doorbrengen, zegt het Parlement dat nieuwe regels nodig zijn voor digitale dienstverleners. Van online winkelen tot het delen van inhoud via sociale media — de Europarlementariërs hanteren een eenvoudig principe: als het offline illegaal is, moet het ook online illegaal zijn.