Skip to content

GGO's: Het teeltverbod schiet wortel

Datum evenement: 12/04/2011

Downloadopties

Het EP denkt dat de lidstaten milieuredenen kunnen aanhalen om de teelt van door de EU goedgekeurde GGO-gewassen te verbieden, maar de kwestie is nog lang niet opgelost.