Skip to content

Gemeenschappelijke doelstellingen: de Energie-unie

Datum evenement: 01/02/2017

Downloadopties

Wat betekent uw energiebron voor u? Of, wellicht nog pertinenter, wat zal deze voor uw kinderen betekenen? Europa wordt geplaagd door luchtverontreiniging en wisselvallige brandstofprijzen - we moeten actie ondernemen. De Europese Unie werkt aan verandering. Samenwerkingsverbanden zoals Ecopower illustreren hoe de EU omschakelt van fossiele en nucleaire brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen. Zij dragen ertoe bij de toezegging van de EU waar te maken, namelijk om broeikasgassen in te perken en een gecoördineerde Energie-unie te creëren.

Cookies op de website van het Europees Parlement

Deze site maakt gebruik van cookies. Voor een optimale browse-ervaring moet het gebruik van cookies toegelaten zijn.

Meer