Punti ewlenin tas-sessjoni plenarja: tnaqqis tal-emissjoni tas-CO2, l-istat tad-dritt u l-qgħad fost iż-żgħażagħ