X’ser isarraf l-Att tad-Data tal-UE għall-kumpaniji, l-innovaturi u l-Ewropej?