Lesti għall-mira ta' 55 %: Innaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 mill-karozzi u l-vannijiet