Skip to content

Protezzjoni għal produtturi tal-ikel minn prattiki kummerċjali inġusti

Data tal-avveniment: 12/03/2019

Għażliet għall-akkwist

Produtturi żgħar fil-katina tal-provvista tal-ikel għandhom ikunu mħarsa aħjar minn prattiki kummerċjali inġusti ta’ msieħba kummerċjali akbar. Il-MPE jridu jsaħħu d-drittijiet kuntrattwali ta’ bdiewa tal-UE, billi jqiegħdu fuq lista sewda dawk il-prattiki li jmorru kontra l-bona fede u negozjar ġust.