Skip to content

Mill-Brexit sal-azzjoni klimatika: erba' punti minn Strasburgu

Data tal-avveniment: 15/03/2019

Għażliet għall-akkwist

Il-Parlament approva pjani ta' kontinġenza sabiex inaqqas l-effetti tal-possibbiltà ta' Brexit bla ftehim. Qabel l-elezzjonijiet Ewropej, l-UE tħejji l-ġlieda kontra l-propoganda ostili u l-miżinformazzjoni. Il-Parlament ippropona wkoll rakkomandazzjonijiet għal pjan tal-UE dwar il-klima sal-2050 u ta spinta lil inizjattivi ta' demokrazija parteċipattiva.