Skip to content

L-Ewropa teħtieġ foresti f'saħħithom biex tiġġieled it-tibdil fil-klima

Data tal-avveniment: 13/10/2020

Għażliet għall-akkwist

Il-foresti jkopru kważi nofs l-UE. Dawn għandhom rwol ewlieni fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u fil-protezzjoni tal-bijodiversità tagħna. Il-MPE jridu jiżguraw li l-Istrateġija tal-UE għall-Foresti tista' tgħin sabiex il-foresti u s-settur tal-forestrija jistgħanaw. L-istrateġija għandha l-mira li tkun pont bejn il-politiki nazzjonali u l-objettivi ambjentali tal-UE.