Skip to content

EUROPARL ILLUM: Tibdil radikali fil-politika tal-Parlament Ewropew (verżjoni twila)

Data tal-avveniment: 26/06/2009

Għażliet għall-akkwist

Wara diskussjonijiet intensi, ir-raggruppament politiku l-ġdid sar. Fuq ix-xellug għandna lis-Soċjalisti li bidlu jsimhom iżda mhux il-President tagħhom, filwaqt li l-GUE/NGL ivvutaw lil Lothar Bisky sabiex imexxihom. Madanakollu, hemm ġlieda kbira għadde