Třicet let jednotného evropského trhu: úspěchy a budoucí výzvy