Dafnes Karuanas Galicijas balva žurnālistikā

Deskrizzjoni

3. maijā atzīmējam Pasaules preses brīvības dienu, un tieši šajā dienā Eiropas Parlaments jau otro reizi ir oficiāli izsludinājis pieteikšanos uz Dafnes Karuanas Galicijas balvu žurnālistikā. Balva tika izveidota 2019. gadā, un tās mērķis ir apbalvot izcilus padziļinātus žurnālistikas darbus par tematiem, kas saistīti ar visu Eiropas Savienību vai ar dažām tās dalībvalstīm. Balva palīdz veicināt Pamattiesību hartā ietvertos Eiropas Savienības principus un vērtības.

Related media