Skip to content

Ewropa newtrali għall-klima sal-2050

Data tal-avveniment: 22/09/2020

Għażliet għall-akkwist

Il-Parlament irid pjan direzzjonali mfassal b'attenzjoni biex tintlaħaq in-newtralità klimatika sal-2050 u jitnaqqsu l-emissjonijiet b'effett ta' serra b'60 % sal-2030 meta mqabbla mal-1990, 5 % aktar mill-proposta tal-Kummissjoni. Dan huwa l-għan tal-liġi dwar il-klima.