Skip to content
Ieraksts

15 janvāris 2009, 12:03 - 12:05

Rakstiskas deklarācijas, kas ir iekļautas reģistrā (Reglamenta 116. pants) (sk. protokolu)

Plenary