Skip to content

Kāds ir turpmākais pievienošanās ceļš grūtībās esošajai Kosovai?

Pasākuma datums: 07/04/2015

Materiāla izmantošanas iespējas

Ņemot vērā Kosovas sabrukušo ekonomiku un sašķeltās kaimiņattiecības, ko ES vajadzētu darīt, lai palīdzētu Kosovai tās centienos īstenot reformas? EP deputāts Picula atbild uz sarežģītiem jautājumiem.