Skip to content
Ieraksts

15 janvāris 2009, 16:06 - 16:07

Balsošanas laiks

Plenārsēde