Skip to content
Ieraksts

14 janvāris 2009, 12:35 - 13:16

Balsošanas laiks

Plenārsēde