Skip to content
Ieraksts

19 februāris 2009, 10:46 - 10:58

Balsošanas laiks (turpinājums)

Plenary