2013. gads īsumā: kā Eiropa tika galā ar gada lielākajiem izaicinājumiem?