Kopsavilkums: dzīvnieku veselība, NATO, EURES un AK