Plenārsesijas nozīmīgākie jautājumi – stāvoklis ES, atveseļošanas plāns un ārpolitika