Parlaments novērš nepilnības ieroču kontroles likumā