ES ekonomikas aizsardzība pret negodīgu ārēju ietekmi