Ekonomika, nodarbinātība, digitalizācija, jaunatne: pilsoņi sniedz ieteikumus Dublinā