Pieci skaitļi, kas raksturo šo Strasbūras plenārsesiju