Skip to content
Ieraksts

18 februāris 2009, 15:09 - 15:09

Pilnvaru pārbaude (sk. protokolu)

Plenārsēde