Skip to content
Ieraksts

09 oktobris 2008, 11:39 - 11:39

Pilnvaru pārbaude (sk. protokolu)

Plenārsēde