Skip to content

Laiku lokos: ES jūras transports

Pasākuma datums: 20/04/2021

Materiāla izmantošanas iespējas

Tirdzniecība Eiropā vienmēr bijusi atkarīga no kuģošanas maršrutiem. Pēdējo četrdesmit gadu laikā Eiropas tiesību akti ir nozīmīgi stiprinājuši ātras, efektīvas un taisnīgas kuģniecības nozares izveidi. Arī pašlaik jūras transports ir Eiropas tirdzniecības pamatā, un Parlaments vēlas, lai līdz 2050. gadam tas kļūtu oglekļneitrāls.