Skip to content

Det här gör EU för äldre internetanvändare

Pasākuma datums: 03/03/2019

Materiāla izmantošanas iespējas:

År 2060 kommer en tredjedel av Europas befolkning att vara över 65. När vi blir äldre är det viktigt att fortsätta lära sig nya saker.