Skip to content

Ето какво прави Европа за расовите и етническите малцинства

Pasākuma datums: 06/03/2019

Materiāla izmantošanas iespējas:

Притеснявате ли се, че Вие или Вашето дете може да бъдете обект на дискриминация поради Вашата расова или етническа принадлежност? Европейският съюз е основан върху зачитането на правата на човека, в това число и правата на малцинствата. В случай на дискриминация съществуват механизми, за да можете по-лесно да потърсите правосъдие. Ето някои примери.