Skip to content

Det här gör EU för människor med funktionsnedsättning

Pasākuma datums: 26/02/2019

Materiāla izmantošanas iespējas:

Visste du att över 70 miljoner människor i EU lever med någon form av funktionsnedsättning? Det kan vara fysiska eller psykiska tillstånd som gör det svårt att delta i samhället utan att stöta på hinder. EU agerar dock på området genom bland annat dessa tre insatser