Skip to content

Šoreiz pastāstīsim, ko Eiropa dara LGBTI ģimeņu labā

Pasākuma datums: 15/02/2019

Materiāla izmantošanas iespējas:

Kā ES pilsonis un LGBTI kopienas loceklis tu esi ir aizsargāts pret diskrimināciju seksuālās orientācijas dēļ, jo tevi aizsargā ES Pamattiesību harta, kas ir viens no pasaulē plašākajiem tiesību aktiem diskriminācijas novēršanas jomā.