Skip to content

Mida teeb Euroopa Liit LGBTI-inimeste perekondade heaks?

Pasākuma datums: 15/02/2019

Materiāla izmantošanas iespējas:

Kui olete Euroopa Liidu kodanik ja LGBTI-kogukonna liige, olete kaitstud seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimise eest. Kaitse on tagatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga, mis on maailma üks ulatuslikumaid diskrimineerimisvastaseid õigusakte.