Skip to content

Vienotajam tirgum 25. gadi: daudz sasniegumu, bet vēl daudz darāmā

Pasākuma datums: 04/01/2018

Materiāla izmantošanas iespējas

25 gadu laikā vienotais tirgus ir izpleties no 12 līdz 28 ES dalībvalstīm, un tajā uz divpusēju nolīgumu pamata ir iekļāvušās arī Norvēģija, Islande, Lihtenšteina (EEZ valstis) un Šveice. Neskatoties uz neskaidrībām un izaicinājumiem, ES brīvās tirdzniecības zona arvien ir nepieredzēti pievilcīga visām kontinenta valstīm.