Skip to content
Ieraksts

24 marts 2009, 19:19 - 20:01

Eiropas aviācijas sistēmas efektivitāte un ilgtspējība - Lidlauki, gaisa satiksmes pārvaldība un aeronavigācijas pakalpojumi (debates)

Plenary