Skip to content

Vēršoties pie Ķīnas pēc atbalsta?

Pasākuma datums: 08/11/2011

Materiāla izmantošanas iespējas

Tā kā Eiropa apsver savas parādu krīzes pārvaldīšanā lūgt palīdzību no ārpuses, Parlamentā notiekošais forums apskatīja jautājumu par sadarbības veicināšanu ar Ķīnu.