Skip to content

Eiropas Centrālā banka

Pasākuma datums: 07/11/2016

Materiāla izmantošanas iespējas

Par Eiropas vienoto valūtu ir atbildīga centrālā banka (ECB), kas pārrauga dalībvalstu monetāros jautājumus un uzrauga banku finanšu stabilitāti.