ES refomē oglekļa dioksīda tirdzniecības sistēmu

Pasākuma datums: 01/02/2018

Materiāla izmantošanas iespējas

Ar jaunu sparu cenšoties līdz 2030. gadam panākt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu vismaz par 40 %, Eiropas Savienība strādā pie jaunām novatoriskās emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas reformām.