Skip to content
Ieraksts

22 septembris 2008, 17:06 - 17:07

Padomes nosūtītie nolīgumu teksti (sk. protokolu)

Plenārsēde