Skip to content

Uzlabojot ES reaģēšanu uz katastrofām

Pasākuma datums: 18/02/2019

Materiāla izmantošanas iespējas

Lai stiprinātu reaģēšanu uz katastrofām, tiks uzlabots ES civilās aizsardzības mehānisms. Parlaments vēlas garantēt, ka dalībvalstis efektīvāk reaģē uz dabas un cilvēka izraisītām katastrofām. Lai stiprinātu dalībvalstu pašreizējās spējas, tiks izveidota operatīvo spēju rezerve jeb RescEU.