Skip to content
Ieraksts

09 marts 2009, 19:10 - 20:59

Eiropas privātā uzņēmuma statūti - Uzņēmumu mītnesvietas pārrobežu pārvietošana - Eiropas Mazās uzņēmējdarbības akts "Small Business Act" - Darbinieku līdzdalība uzņēmumos ar Eiropas uzņēmuma statūtiem (debates)

Plenary