Skip to content
Ieraksts

03 decembris 2008, 15:03 - 15:12

Priekšsēdētāja paziņojumi

Plenary