Skip to content
Ieraksts

22 septembris 2008, 17:07 - 17:09

Priekšsēdētāja paziņojums

Plenārsēde