Skip to content
Ieraksts

11 marts 2009, 15:15 - 15:55

SIS II - pašreizējais stāvoklis (debates)

Plenary