Skip to content
Ieraksts

15 decembris 2008, 17:04 - 17:05

Koplēmuma procedūrā pieņemto tiesību aktu parakstīšana (sk. protokolu)

Plenārsēde