Skip to content
Ieraksts

13 janvāris 2009, 15:00 - 16:04

Drošības elementi un biometrijas standarti pasēs un ceļošanas dokumentos (debates)

Plenary