Skip to content
Ieraksts

23 septembris 2008, 16:58 - 17:49

Pirātisms jūrās (debates)

Plenārsēde