Skip to content
Ieraksts

03 decembris 2008, 15:01 - 15:02

Sesijas atsākšana

Plenārsēde