Skip to content
Ieraksts

23 septembris 2008, 18:03 - 19:04

Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)

Plenārsēde