Skip to content
Ieraksts

13 janvāris 2009, 17:40 - 19:29

Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)

Plenary